Broker Innowacji

Głównym celem Projektu „Region Otwarty na Innowacje” jest rozszerzanie i utrwalanie działań wspierających współpracę biznesu ze sferą nauki. Cel ten będzie realizowany poprzez Brokerów Innowacji.

 

Brokerzy innowacji, czyli powołanie do życia w naszym regionie instytucji specjalistów, których głównym zadaniem jest stworzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Zgodnie z założeniami pomogą oni przedsiębiorcom w nawiązaniu kontaktu z regionalnymi jednostkami naukowymi, które zyskają szansę na komercjalizację swoich osiągnięć badawczo-rozwojowych, natomiast firmy dostęp do innowacyjnych rozwiązań.

 

Do głównych zadań brokerów innowacji należy wsparcie doradcze mające na celu przygotowanie dokumentacji z rozwiązaniem innowacyjnym do wdrożenia w zakresie nowych udoskonalonych produktów lub procesów. Wsparcie to jest realizowane przy współudziale naukowca reprezentującego uczelnię, odpowiedzialnego za przygotowanie założeń techniczno-technologicznych, broker zaś za aspekty ekonomiczne przedsięwzięcia. Działalność brokerów innowacji przyczyni się również do szerszej promocji praktyki otwartych innowacji w województwie kujawsko-pomorskim.

 

 

Standard świadczenia usług brokerskich

 

Karta wykonania doradztwa

 

Raport końcowy brokera

 

Założenia techniczno-ekonomiczne

 

Umowa z firmą

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia