Aktualności

01-03-2017
Od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2015r. „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców  realizował projekt „Region Otwarty na Innowacje”, który stanowił kontynuację projektu „Kujawsko-...
24-02-2015
Szanowni Państwo,   PARP ogłosiła harmonogram konkursów na 2015 r. Wśród działań przewidziano konkurs dla Państwa potrzeb m. in. Wsparcie w ramach dużego bonu   Termin ogłoszenia:  ...
18-02-2015
Tymczasowe zatrudnienie naukowca w przedsiębiorstwie jest  szansą na innowacyjny rozwój firmy.  Przekonali się o tym przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w projekcie „Region Otwarty na...
11-09-2014
Ogłoszenie wyników naboru Wniosków w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje”, Konkurs nr 3   Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.09.2014r. Zarząd „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku...
25-08-2014
Ze względu na trwający okres urlopowy oraz trudności w skontaktowaniu się z naukowcami, przedłuża się nabór wniosków w Konkursie nr 3 - do 29.08.2014r. (piątek) do godz. 16.00. Miejscem składania...
08-08-2014
PRACODAWCY POMORZA I KUJAW” ZWIĄZEK PRACODAWCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007 – 2013 OŚ PRIORYTETOWA VIII: Regionalne Kadry Gospodarki, DZIAŁANIE 8.2.: Transfer wiedzy...
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia