Ogłoszenie wyników naboru Wniosków w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje”

Uprzejmie informujemy, że dniu 20.05.2014 r. Zarząd „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców podjął decyzję o rozpatrzeniu złożonych Wniosków o udzielenie wsparcia na Tymczasowe Zatrudnienie Wysoko Wykwalifikowanego Personelu w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje”

 

Lista rankingowa Wniosków rozpatrzonych pozytywnie, które otrzymały wsparcie w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje”

 

Lista wniosków złożonych w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje” rozpatrzonych negatywnie

 

Wnioskodawcy, których Wnioski otrzymały wsparcie, zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o terminie podpisania umowy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia